Integritetspolicy

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på elefantwebb.se endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi på elefantwebb.se samlar in, använder/ skyddar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vilken information samlar ni in om mig och hur används den?

I vissa fall måste du ibland lämna över dina personuppgifter till oss. Det kan till exempel handla om att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig (som att skicka en offert). Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig och att fullfölja vårt avtal. Vi kommer inte samla in mer information än vad det aktuella syftet avser.

Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

På denna webbplats samlas följande personuppgifter in:

Kontaktformuläret ”Kontakta oss” på startsidan samt sidan Kontakt
I detta formulär samlas följande personuppgifter in:
- Namn
- Företag
- Telefonnummer
- E-postadress

Syftet med formulären är att du ska kunna kontakta oss i valfritt ämne, som en allmän fråga eller begäran om offert. Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna kontakta dig i det aktuella ärendet.

Vi behöver ditt samtycke

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i genom att kryssa i rutan där du godkänner att vi tillfälligt lagrar dina personuppgifter i samband med att du använder något av formulären på denna webbplats. Ditt samtycke bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy.

Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register. Se mer info kring detta under rubriken ”Vilka rättigheter har jag?”.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Hur länge dina personuppgifter sparas varierar beroende på ändamålet.

Uppgifter som vi använder för utskick av infobrev till våra avtalskunder kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avregistrera dig från detta utskick eller att avtalet löper ut. Dina uppgifter som används för utskicket raderas då avtalet löper ut.

Uppgifter som du skickat in via något av våra formulär sparas tills vi har behandlat din förfrågan. Vi har därefter som rutin att gallra bort de uppgifter som inte längre behövs ett år efter att de skickats in.

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge det är nödvändigt för det syfte då personuppgifterna först samlades in, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (som bokföringslagen).

Var lagras mina personuppgifter?

Din information lagras i datacenter i Sverige.

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till information:

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig – våra kontaktuppgifter finner du på sidan Kontakt.

Rätt till radering:

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen (exempelvis bokföringslagen) kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig – våra kontaktuppgifter finner du på sidan Kontakt.

Om raderingen avser personuppgifter för ett nyhetsbrevsutskick ber vi dig använda dig av länken för avregistrering i ett av de mottagna nyhetsbreven.

Rätt till ändring och/eller rättelse:

Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig – våra kontaktuppgifter finner du på sidan Kontakt.

Ta tillbaka medgivande:

Du kan ta tillbaka ditt medgivande för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen (exempelvis bokföringslagen) kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig – våra kontaktuppgifter finner du på sidan Kontakt.

Klagomål:

Du kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Om cookies på denna webbplats

Läs om användandet av cookies på webbplatsen →

Säkerhet

Vi arbetar fortlöpande för att skydda vår webbplats och våra användare från obehörig åtkomst till information som vi äger.

Vi använder oss av HTTPS vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och webbplatsen krypteras.

Om det, trots våra försiktighetsåtgärder, skulle ske någon form av intrång som påverkar dina personuppgifter kommer vi meddela dig och aktuell myndighet när vi har en laglig skyldighet att göra det.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra sidor. När du klickar på länkar kan det göra att du godkänner att tredjepartstjänster samlar in och delar dina personuppgifter. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster och är inte ansvariga för de integritetspolicys som gäller för andra sajter. Därför uppmanar vi dig att läsa integritetspolicys på andra sajter som du besöker.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy. Ändringarna kommer då att publiceras på denna webbsida. Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 18 juli 2020.

Undrar du något? Kontakta oss!

Om du undrar något angående vår integritetspolicy, dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Kontaktperson gällande integritetspolicy:

Madelaine Larsson
E-post:
Tel: 040-402 302