Här har vi försökt förklara några ord som kan vara bra att känna till! Fattas det något ord i ordlistan? Kontakta oss så lägger vi till ordet. Ord som börjar på X, Y, Å eller Ä mottages speciellt tacksamt. ;-)

Vill du söka på ett visst ord så använd Ctrl + F (Cmd + F på Mac)!

A

Användarvänlighet = Målet med en webbsida är att den ska vara enkel att använda och att förstå sig på. Det ska vara enkelt att hitta det man söker och det ska vara "svårt att göra fel". När den är enkel att hitta på och bra uppbyggd så är den användarvänlig.

Användbarhet = Möjligheten att använda en webbplats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det ska vara enkelt att uppnå specifika mål på ett tillfredställande sätt. Betyder ungefär samma som användarvänlig.

Användargränssnitt = Inom webben menar man ofta det grafiska gränssnittet, GUI. Det är den punkt där användaren möter programmet. En hemsidas gränssnitt utgörs ofta av klickbara knappar, bilder, länkar - möjligheterna att interagera med hemsidan. Det sätt som webbsidan presenterar sig på för besökaren.

B

Bootstrap = Ett färdigt Open Source ramverk för HTML, CSS och Javascript att använda för att utveckla responsiva sajter. Mycket vanligt att hemsidor använder detta ramverk.

C

CSS = Förkortning av Cascading Style Sheets. Ett sätt att bestämma hur olika element på webbplatsen ska se ut på en enda central plats, istället för att som man ofta gjorde förr, bestämma detta vid varje enskilt element. I ett CSS kan man t.ex. ange att alla h1-rubriker ska vara blå. Det görs på ett ställe, i CSS-filen. Om man vill ändra färgen till grön, så ändrar man en gång i CSS-filen. Förr, när rena HTML-sidor var mer vanliga, placerade man ofta färginställningen i koden vid de olika elementen, i detta fallet h1-rubriken. Om man ville ändra färgen så fick man ändra på varje ställe, vid varje h1-rubrik på hela webbplatsen.

CMS = Förkortning av Content Management System. Innebär ett system för innehållshantering av en webbplats och ger dig möjlighet att själv sköta din hemsida. Inga förkunskaper behövs utan ändringar utförs i en WYSIWYG-editor.

Community = En mötesplats eller samlingsplats på webben. Den finns ofta på en webbplats där man måste registrera sig och skapa en profil för att kunna ta del av alla möjligheter så som diskussionsforum eller chatt.

D

Databas = Ett sätt att lagra och systematisera information. Det är idag ett vanligt användningssätt för att hantera stora mängder information digitalt och att enkelt nå den genom en sökning. Hemsidor som utformas i Joomla använder en databas för att lagra allt innehåll.

Digital = Information som uttrycks stegvis, d.v.s. inte kontinuerligt. Jämför analog information som är kontinuerlig. En digital klocka visar minuterna stegvis medan en analog visar varje del av en minut. Datorer använder sig av informationen 1 och 0, där 1 betyder "ström på" och 0 betyder "ström av". Datorn använder alltså digital information.

DNS = Förkortning av Domain Name System. DNS är ungefär som en katalog som kopplar ihop domännamn med ip-nummer så du kommer till rätt ställe när du skriver in en webbadress eller en e-postadress i webbläsaren eller ditt e-postprogram.

Domän = Ett domännamn är en blandning av en adress och en identitet på nätet. Domännamnen har förenklat utvecklingen av internet och gjort det möjligt för människor utan specifika tekniska kunskaper att använda nätet. Egentligen döljer domännamnet ip-numret som för de allra flesta hade varit betydligt svårare att minnas. Som exempel skulle du fått skriva in det här numret för att komma till sv.wikipedia.org: 145.97.39.155.

E

 

F

 

G

GUI = Förkortning av Graphical User Interface. Betyder det grafiska användargränssnittet, d.v.s. utseendet på en webbplats eller ett datorprogram och möjligheterna att interagera genom att klicka på skärmen. Till skillnad från ett textbaserat användargränssnitt där man måste skriva in kommandon för att få programmet att göra något.

H

HTML = Förkortning av Hyper Text Markup Language. Det är ett märkspråk som används på internet för att strukturera upp hemsidor i text, länkar, bilder och annat innehåll. Texten innehåller s.k taggar som berättar för webbläsaren hur den ska tolkas.

 

I

Interaktionsdesign = Man formger produkter, t ex webbplatser, med fokus på hur besökarna kommer att interagera med produkten. Man utformar bästa möjliga användargränssnitt för besökaren genom enkel och intuitiv navigation etc.

Interaktiv = Möjlighet att samverka med eller påverka något. Man talar ofta om interaktion mellan människa/dator eller besökare/hemsida. En interaktiv hemsida ger möjlighet för besökaren att göra något själv, inte bara ta del av information, utan att t ex klicka på en länk som öppnar ett nytt fönster.

Internet = En global sammankoppling av datorer. Har möjliggjort det moderna kommunikationssamhället där människor över hela jorden oberoende av avstånd kan delta i ett globalt samtal, dela filer och annan information, skriva mail, blogga etc.

Insticksprogram = När det gäller Joomla så är det ett extra program som installeras på hemsidan och som utökar funktionaliteten på webbplatsen, t.ex. program för en nätbutik eller fotogalleri.

J

Joomla = Ett av de populäraste, mest använda och mest avancerade innehållshanteringssystemen för nätet. Det är Open Source och utvecklas och förbättras ständigt av en världsomfattande community. Joomla kommer från det swahiliska ordet Jumla som betyder Alla tillsammans eller Helhet.

K

 

L

 

M

Mall = Mall för hur din hemsida ska se ut. Oftast finns en header, en huvudmeny, 1-3 kolumner och längst ner en footer. I mallen bestäms typografi, färgsättning och hur de grafiska elementen ska samspela. På engelska kallas det Template.

Metadata = Ungefär information om data. När det gäller webbplatser så avses information om struktur och innehåll på en webbplats, t.ex. Meta Description som är beskrivningen av en webbplats.

Modul = En del av en Joomla hemsida. Moduler visar olika typer av innehåll på olika positioner. Moduler kan vara en meny men även en ruta med innehåll som du själv kan lägga in.

MySQL = Databashanterare som använder sig av frågespråket SQL. En av de populäraste databashanterarna inom Linux. Fri programvara. Joomla använder MySQL.

N

Namnserver = En server som lagrar domännamnet kopplat till ip-numret. Den finns oftast på ett webbhotell eller hos en internetleverantör. Utan en definierad namnserver hittas inte domännamnets webbsidor och e-posten når inte fram.

Navigation = Sättet du tar dig fram på webbplats. Du kan klicka i menyer eller på andra länkar. Det är bra att ha en tydlig och enkel navigation så att användaren slipper leta.

O

Open Source = På svenska Öppen källkod. Programkoden är helt öppen för alla att ta del av. Oftast menar man med Open Source att koden är fri att använda, modifiera, läsa och vidaredistribuera. Man får alltså lov att anpassa ett program så att det stämmer med ens behov. Ibland erbjuds sådana modifikationer tillbaka till den som skapat programmet, och kommer kanske sedan att ingå i nya versioner av programmet. Linux och Joomla är exempel på Open Source program.

P

Parallax design = En slags animeringsteknik där förgrund och bakgrund rör sig olika i förhållande till varandra och på så sätt skapar en illusion av djup. Det har blivit mycket populärt med denna typ av bilder speciellt inom "One Page Templates", där man som namnet antyder endast har en enda sida och där menyn går till s.k. ankarlänkar som placerats på samma sida istället för till traditionella undersidor.

PHP = Hypertext Preprocessor. Ett scriptspråk för webbservrar som används för webbplatser med dynamiskt innehåll. Joomla är skrivet i PHP.

Plugin = Ett slags tilläggsprogram. När det gäller Joomla så finns det olika typer av tilläggsprogram. Plugins är de allra enklaste och de utvidgar funktionaliteten på din webbplats.

Publiceringsystem = Ett system som du använder för att lägga ut artiklar och information på din hemsida. Kallas även publiceringsverktyg.

Publiceringsverktyg = Ett system som du använder för att lägga ut artiklar och information på din hemsida. Kallas även publiceringssystem.

Q

 

R

Responsiv design = Din hemsida designas på ett sådant sätt att designen automatiskt anpassar sig till den typ av enhet som du surfar från. På en desktop kan hemsidan vara i tre kolumner medan samma sida bara har en kolumn om du besöker den från en mobil.

S

SEO = "Search Engine Optimization", på svenska Sökmotoroptimering. Att lyfta fram de viktigaste sökorden så att en hemsida kommer högt på sökmotorerna vid sök på dessa ord.

Surfplatta = En slags handdator med pekskärm avsedd att hålla i handen. Kallas även pekplatta, padda (från iPad), datorplatta eller pekdator. På engelska Tablet. Ofta används denna typ av dator för att läsa e-böcker på och kallas därför även läsplatta.

Sociala medier = Typ stora mötesplatser där du kan interagera med andra användare på olika sätt och bygga upp nätverk, t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin. I Facebook lägger du in information om vad du gör just nu eller bilder som du vill dela med andra, skapar intressegrupper och mycket mer. På Instagram skickar du upp bilder och skriver lite bildtext. De olika

Sökmotoroptimering = Att lyfta fram de viktigaste sökorden så att en hemsida kommer högt på sökmotorerna vid sök på dessa ord. Det finns även de som arbetar med länkbyggen etc för att få en hemsida att klättra på sökmotorerna.

T

Tablet = En slags handdator med pekskärm avsedd att hålla i handen. Kallas även pekplatta, padda (från iPad), datorplatta eller pekdator. På svenska Surfplatta. Ofta används denna typ av dator för att läsa e-böcker på och kallas därför även läsplatta.

Template = Mall för hur din hemsida ska se ut. Oftast finns en header, en huvudmeny, 1-3 kolumner och längst ner en footer. I mallen bestäms typografi, färgsättning och hur de grafiska elementen ska samspela.

Texteditor = På svenska Textredigerare. Ett program där du kan redigera en oformaterad text och ge den olika nivåer av rubriker, fetstil, färgmarkeringar etc.

Textredigerare = Ett program där du kan redigera en oformaterad text och ge den olika nivåer av rubriker, fetstil, färgmarkeringar etc.

Tillgänglighet = Man bör utforma webbplatser så att de blir tillgängliga, d.v.s. att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna använda det webbgränssnitt som erbjuds. T.ex. bör man lägga in s.k. alt- och title-taggar med förklarande text på bilder och länkar så att någon som inte ser så bra får texten uppläst för sig.

Tilläggsprogram = När det gäller Joomla så är det ett extra program som installeras på hemsidan och som utökar funktionaliteten på webbplatsen, t.ex. program för en nätbutik eller fotogalleri.

Tredjepartsprogram = När det gäller Joomla så är det ett extra program som installeras på hemsidan och som utökar funktionaliteten på webbplatsen, t.ex. program för en nätbutik eller fotogalleri.

U

URL = Förkortning av Uniform Resource Locator. Betyder webbadress. T.ex. http://www.google.se.

UTF-8 = Förkortning av åtta-bitars Unicode transformationsformat. Teckenkodning som ger stöd för all världens språk. Om du ser konstiga tecken på en hemsida istället för Å, Ä och Ö - då finns det problem med teckenkodningen.

V

 

W

Webbläsare = Det program som du använder för att surfa på internet. Det finns några stycken att välja mellan, t.ex. Chrome, Firefox, Explorer, Safari m.fl.

Webbinnehållhanteringssystem = Ett system som du använder för att lägga ut artiklar och information på din hemsida. Kallas även publiceringssystem eller publiceringsverktyg.

WYSIWYG = Förkortning av What You See Is What You Get. Betyder att du gör ändringar i text & bild i en textredigerare på ett sätt som påminner om Word, och att du direkt ser hur texten ändras. 

X

 

Y

 

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö

Öppen källkod = På engelska Open Source. Programkoden är helt öppen för alla att ta del av. Oftast menar man med Open Source att koden är fri att använda, modifiera, läsa och vidaredistribuera. Man får alltså lov att anpassa ett program så att det stämmer med ens behov. Ibland erbjuds sådana modifikationer tillbaka till den som skapat programmet, och kommer kanske sedan att ingå i nya versioner av programmet. Linux och Joomla är exempel på Open Source program.

Fattas det något ord i ordlistan eller har något blivit fel? Mejla oss så lägger vi till ordet eller rättar till informationen!

Till toppen!